Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 55 kết quả (0.3281184 giây)
The Psychology of Becoming a Successful Worker : Research on the changing nature of achievement at work
Tác giả: Maatta Kaarina,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2015
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 9781315766515
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mediation in Collective Labor Conflicts
Tác giả: Euwema Martin C,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2019
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 9783319925318
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 7 Organizational Stress in Contemporary Japan
Tác giả: Ohira Tsuyoshi,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 158.72
ISBN: 9780367634698
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Professional Emotions in Court : A Sociological Perspective
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2018
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 9780367821128
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Giải tỏa Stress
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Resilience at work : how to succeed no matter what life throws at you
Tác giả: Maddi Salvatore R,
Thông tin xuất bản: New York : Amacom , 2005
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 0814472605
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 16540 Định dạng: PDF
The Manager : Understanding and Influencing People
Tác giả: Thompson David W,
Thông tin xuất bản: Chicago : Mtr Corporation , 2004
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 9780970518514
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Mba trong tầm tay : Tâm lý học dành cho nhà lãnh đạo= Psychology for leaders
Tác giả: Tjosvold Dean,
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Industrial/organizational Psychology : An applied approach
Tác giả: Aamodt Micheal G,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Wadsworth , 2007
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 9780495130314
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Fundamentals of organizational behavior
Tác giả: Slocum John W,
Thông tin xuất bản: China : Thomson SouthWestern , 2007
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 9780324422566
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục