Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
Stress in the workplace : past, present and future
Tác giả: Jack Dunham
Xuất bản: London: Whurr Publishers, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.72
 
International Review of Industrial and Organizational Psychology, 2004 Volume 19
Tác giả: Cary L Cooper, Ivan T Robertson
Xuất bản: : Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.705
 
International Review of Industrial and Organizational Psychology, 2005. Volume 20
Tác giả: Gerard P Hodgkinson
Xuất bản: : Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Tâm lý học lao động
Tác giả: Đào Thị Oanh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Giải tỏa Stress
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Vương Long, Tim Hindle
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  158.72
 
Resilience at work : how to succeed no matter what life throws at you
Tác giả: Salvatore R Maddi, Deborah M Khoshaba
Xuất bản: New York: Amacom, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Industrial/organizational Psychology : An applied approach
Tác giả: Micheal G Aamodt
Xuất bản: USA: Thomson Wadsworth, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  158.7
 
Fundamentals of organizational behavior
Tác giả: John W Slocum, Don Hellriegel
Xuất bản: China: Thomson SouthWestern, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  158.7
 
The Manager : Understanding and Influencing People
Tác giả: David W Thompson
Xuất bản: Chicago: Mtr Corporation, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  158.7
 
Mba trong tầm tay : Tâm lý học dành cho nhà lãnh đạo= Psychology for leaders
Tác giả: Dean Tjosvold, Cam Thảo, Thanh Hằng, Mary M Tjosvold
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  158.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục