Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.0300001 giây)
Factors influencing job stress of Agribank employees in Da Lat
Tác giả: Huynh Ngoc Tien Luong
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 158.72
 
Influential factors to job stress of employees in refrigeration electrical engineering corporation (REE)
Tác giả: Quang Minh Ho
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 158.72
 
Factors effecting to the job stress of employees at Viet Nam export import commercial joint stock bank (Eximbank)
Tác giả: Thi Thuy Trang Phan
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 158.72
 
Analysis of factors affecting job stress of employees in VNPT Tay Ninh
Tác giả: Thi Thuy Linh Nguyen
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 158.72
 
Factors affecting job stress scale of employee in MB bank
Tác giả: Thi Thao Ngan Tran
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 158.72
 
The consequences of employee's stress at fin company, Viet Nam
Tác giả: Trung Hieu Ngo
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 158.72
 
Factors affecting to job stress of employees in FPT software Vietnam
Tác giả: Thanh Thong Nguyen
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 158.72
 
Factors affecting to the job stress of employees in HSBC bank (Vietnam) Ltd.
Tác giả: Ha Vi Lam
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 158.72
 
1

Truy cập nhanh danh mục