Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 19 kết quả (0.5781265 giây)
Putting people on the map : protecting confidentiality with linked social-spatial data
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : National Academies Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 174.93
ISBN: 9780309104142
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 15499 Định dạng: PDF
Just Housing : The Moral Foundations of American Housing Policy
Tác giả: Dawkins Casey J,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 174.936355610973
ISBN: 9780262367110
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Across Anthropology Troubling Colonial Legacies, Museums, and the Curatorial
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Baltimore Maryland : Project Muse , 2020
Ký hiệu phân loại: 174.9309
ISBN: 9789461663177
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Determinants of unethical behavior intention among life insurance producers in Ho Chi Minh city
Tác giả: Tran Quoc Manh,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 174.9368
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101077 Định dạng: PDF
Professionalism and ethics in teaching
Tác giả: Carr David,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2000
Ký hiệu phân loại: 174.937
ISBN: 0415184592
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137672 Định dạng: PDF
Determinants of unethical behavioral intention among life insurance producers in Ho Chi Minh City
Tác giả: Tran Bao Thinh,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 174.9368
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 110685 Định dạng: PDF
Ethics in social work research : A primer to accompany
Thông tin xuất bản: Boston Mass : McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 174.93613072
ISBN: 0073273805
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Straight talk about professional ethics
Thông tin xuất bản: Chicago Ill : Lyceum Books , 2007
Ký hiệu phân loại: 174.93613
ISBN: 1933478039 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Ethics and law for school psychologists
Tác giả: Jacob Susan,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2016
Ký hiệu phân loại: 174.9371713
ISBN: 9781119157069
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138430 Định dạng: PDF
Ethics in Social Work Practice : A primer to accompany
Thông tin xuất bản: : McgrawHill Higher Education , 2005
Ký hiệu phân loại: 174.93613
ISBN: 9780073121543
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục