Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.8749835 giây)
Đạo đức sinh thái và giáo dục đạo đức sinh thái : Sách chuyên khảo
Tác giả: Vũ Trọng Dung,
Thông tin xuất bản: H : Chính trị Quốc gia , 2009
Ký hiệu phân loại: 179.1
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Environmental values
Tác giả: ONeil John,
Ký hiệu phân loại: 179.1
ISBN: 0415145082
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 44087 Định dạng: PDF
Life's intrinsic value ; science, ethics, and nature
Tác giả: Agar Nicholas,
Thông tin xuất bản: New York : Columbia University Press , c2001
Ký hiệu phân loại: 179.1
ISBN: 0231117868 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Ecological Justice and the Extinction Crisis : Giving Living Beings their Due
Tác giả: Wienhues Anna,
Thông tin xuất bản: Bristol : Bristol University Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 179.1
ISBN: 9781529208511
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Covert Plants: Vegetal Consciousness and Agency in an Anthropocentric World
Tác giả: Gibson Prudence,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara CA : Punctum Books , 2018
Ký hiệu phân loại: 179.1
ISBN: 9781947447691
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Covert Plants: Vegetal Consciousness and Agency in an Anthropocentric World
Tác giả: Gibson Prudence,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara CA : Punctum Books , 2018
Ký hiệu phân loại: 179.1
ISBN: 9781947447691
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A new basis for animal ethics : telos and common sense
Tác giả: Rollin Bernard E,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 179.1
ISBN: 0826221017
Bộ sưu tập: Tham khảo
Animal Internet : nature and the digital revolution
Tác giả: Pschera Alexander,
Thông tin xuất bản: New York : New Vessel Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 179.1
ISBN: 9781939931337
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 152787 Định dạng: PDF
Ecological Justice and the Extinction Crisis
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Bristol UK : Bristol University Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 179.1
ISBN: 9781529208528
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Animal, Vegetable, Mineral
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : Punctum Books , 2012
Ký hiệu phân loại: 179.1
ISBN: 9780615625355
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục