Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Animal rights
Tác giả: Sherry Clifford J
Xuất bản: : ABCCLIO, 1994
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (chm)
ddc:  179.3
 
Dumb Beasts and Dead Philosophers [electronic resources] : Humanity and the Humane in Ancient Philosophy and Literature
Tác giả: Catherine Osborne
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  179.3
 
The Animal Manifesto
Tác giả: Donna Leon, Donna Leon cm
Xuất bản: : , 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  179.3
 
Just a Dog : Understanding Animal Cruelty and Ourselves
Tác giả: Arnold Arluke
Xuất bản: Philadelphia: Temple University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  179.3
 
Awe for the Tiger, Love for the Lamb
Tác giả: Rod Preece
Xuất bản: New York: Taylor Francis, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  179.3
 
Comportement, conduite et bien-être animal
Tác giả: Xavier Manteca i Vilanova, Anthony J Smith
Xuất bản: Versailles Cedex France: éditions Quae, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  179.3
 
Animal Death
Tác giả:
Xuất bản: Sydney: Sydney University Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  179.3
 
Animal (De)liberation
Tác giả: Jan Deckers
Xuất bản: London: Ubiquity Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  179.3
 
Veterinary and animal ethics : proceedings of the First International Conference on Veterinary and Animal Ethics, Septem...
Tác giả: Christopher M Wathes
Xuất bản: Ames Iowa: WileyBlackwell, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  179.3
 
The Routledge handbook of animal ethics
Tác giả: Bob Fischer
Xuất bản: New York: Routledge, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  179.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục