Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 267 kết quả
Shamanism : an encyclopedia of world beliefs, practices, and culture
Tác giả: Eva Jane Neumann Fridman, Mariko Namba Walter
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
Encyclopedia of religion, communication, and media
Tác giả: Daniel A Stout
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
Science, religion, and society : an encyclopedia of history, culture, and controversy
Tác giả: Arri Eisen, Gary Laderman
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
Egyptian Mythology a to Z
Tác giả: Pat Remler
Xuất bản: : Chelsea House Publications, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201.303
 
Women at the beginning [electronic resource] : origin myths from the Amazons to the Virgin Mary
Tác giả: Patrick J Geary
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
The nature of magic : an anthropology of consciousness
Tác giả: Susan Greenwood
Xuất bản: Oxford New York: Berg, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
Encyclopedia of science and religion
Tác giả: Nancy R Howell, J Wentzel Van Huyssteen
Xuất bản: New York: Macmillan Reference, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201.6
 
The revelation of the name YHWH to Moses : perspectives from Judaism, the pagan Graeco-Roman world, and early Christiani...
Tác giả: Geurt Hendrik van Kooten
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
Android cookbook
Tác giả: Ian F Darwin
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
 
Apocalyptic AI : visions of heaven in robotics, artificial intelligence, and virtual reality
Tác giả: Robert M Geraci
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201.6006
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục