Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 444 kết quả
Đông Nam Á (1Tháng 1 kỳ). 98
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội Khoa học nghiên cứu Đông Nam Á VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  300
 
Đông Nam Á (1Tháng 1 kỳ). 91
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội Khoa học nghiên cứu Đông Nam Á VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  300
 
Đông Nam Á (1Tháng 1 kỳ). 93-3
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hội Khoa học nghiên cứu Đông Nam Á VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  300
 
Nghiên cứu Đông Nam Á (1Tháng 1 kỳ) =. 4 : Southeast Asian Studies
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện nghiên cứu Đông Nam Á,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  300
 
Petroleum Fiscal Systems and Contracts [electronic resource]
Tác giả: Muhammed Mazeel
Xuất bản: Hamburg: Diplomica Verlag, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300
 
Nghiên cứu Đông Bắc Á (1 Tháng 1 kỳ) =. 10 : Vietnam review of Northeast Asian Studies
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện nghiên cứu Đông Bắc Á,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  300
 
Nghiên cứu Đông Bắc Á (1 Tháng 1 kỳ) =. 1->6-2002 : Vietnam review of Northeast Asian Studies
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện nghiên cứu Đông Bắc Á,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  300
 
Nghiên cứu Đông Bắc Á (1 Tháng 1 kỳ) =. 149-7 : Vietnam review of Northeast Asian Studies
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện nghiên cứu Đông Bắc Á,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  300
 
Understanding social science research
Tác giả: Thomas R Black
Xuất bản: London Thousand Oaks: Sage, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300
 
Nghiên cứu xã hội thực nghiệm
Tác giả: Kromrey Helmyt, Hồ Kim Tộ
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  300
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục