Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 380 kết quả
Towards a critical theory of society
Tác giả: Herbert Marcuse, Douglas Kellner
Xuất bản: New York: Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301.01
 
Encyclopedia of anthropology
Tác giả: H James Birx
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
Encyclopedia of sociology
Tác giả: Edgar F Borgatta, Rhonda J V Montgomery
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
Encyclopedia of social and cultural anthropology [electronic resource]
Tác giả: Alan Barnard, Jonathan Spencer
Xuất bản: Milton Park Abingdon Oxon New York: Routledge, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301.03
 
Readings in social theory : the classic tradition to post-modernism
Tác giả: James Farganis, Vassar College
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301.01
 
Classic edition Sources Anthropology
Tác giả: Elvio Angeloni
Xuất bản: Dubuque Iowa: McGraw Hill, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301
 
The practical skeptic : core concepts in sociology
Tác giả: Lisa J McIntyre
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301
 
Sociology matters
Tác giả: Richard T Schaefer
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301
 
Towards a Critical Sociology [electronic resource] : An Essay on Commonsense and Imagination
Tác giả: Zygmunt Bauman
Xuất bản: Hoboken: Taylor Francis, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301.01
 
The discovery of society
Tác giả: Randall Collins, Michael Makowsky
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301.09
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục