Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 29 kết quả (0.4531537 giây)
Network mechanisms and network models
Ký hiệu phân loại: 301.01
ISBN: 9781789906844
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Các lý thuyết xã hội học hiện đại
Tác giả: Endruweit Gunter,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế Giới , 1999
Ký hiệu phân loại: 301.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Ethnographica Moralia : Experiments in Interpretive Anthropology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York NY : Fordham University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 301.01
ISBN: 9780823228867
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Studying Diversity, Migration and Urban Multiculture : Convivial Tools for Research and Practice
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : UCL Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 301.01
ISBN: 1787354784
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Magical criticism : the recourse of savage philosophy
Thông tin xuất bản: Chicago : University of Chicago Press , c2007
Ký hiệu phân loại: 301.01
ISBN: 0226069907 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Anthropology & philosophy : dialogues on trust and hope
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 301.01
ISBN: 9781782385561 (hardback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Georg Simmel
Tác giả: Frisby David,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2002
Ký hiệu phân loại: 301.01
ISBN: 0415285348
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 42720 Định dạng: PDF
Emile Durkheim
Tác giả: Thompson Kenneth,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2002
Ký hiệu phân loại: 301.01
ISBN: 0415285305
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 42722 Định dạng: PDF
Readings in social theory : the classic tradition to post-modernism
Tác giả: Farganis James,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 301.01
ISBN: 0072825774 (softcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Towards a critical theory of society
Tác giả: Marcuse Herbert,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2001
Ký hiệu phân loại: 301.01
ISBN: 0415137810
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66050 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục