Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.4530684 giây)
Grounding social sciences in cognitive sciences
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 0262305402
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Perspectives on imitation : from neuroscience to social science
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 0262275945
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Assetization : turning things into assets in technoscientific capitalism
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 0262359022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Social cognition : making sense of people
Tác giả: Kunda Ziva,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 302/.12
ISBN: 026227776X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The high price of materialism
Tác giả: Kasser Tim,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 302/.17
ISBN: 0262276763
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
How the mind explains behavior : folk explanations, meaning, and social interaction
Tác giả: Malle Bertram F,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 302/.12
ISBN: 0262278936
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục