Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 918 kết quả (0.6599672 giây)
Rethinking Orality II : The Mechanisms of the Oral Communication System in the Case of the Archaic Epos
Tác giả: Ercolani Andrea,
Thông tin xuất bản: BerlinBoston : De Gruyter , 2022
Ký hiệu phân loại: 302.20938
ISBN: 9783110750744
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Democratic Frontiers : Algorithms and Society
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 302.231
ISBN: 9781032002675
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Globalisation, Geopolitics, and Gender in Professional Communication
Tác giả: Mullany Louise,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2023
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 9780367748128
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Envisioning Socialism : Television and the Cold War in the German Democratic Republic
Tác giả: Gumbert Heather L,
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 302.2345
ISBN: 9780472120024
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Theories of Social Capital : Researchers Behaving Badly
Tác giả: Fine Ben,
Thông tin xuất bản: : Pluto Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 9781849644426
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out : Kids Living and Learning with New Media
Tác giả: Ito Mizuko,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 302.23108350973
ISBN: 9780262013369
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Giáo trình truyền thông và quan hệ quốc tế
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 9786045757871
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn hóa ứng xử của người Việt xưa và nay
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP HCM : Hồng Đức , 2020
Ký hiệu phân loại: 302.209597
ISBN: 9786043186659
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình truyền thông đối ngoại
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 9786045765951
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Đặc điểm của ngôn ngữ cử chỉ trong giao tiếp của người Việt hiện nay
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2021
Ký hiệu phân loại: 302.222
ISBN: 9786043085099
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục