Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.6900025 giây)
Applications of nonverbal communication : edited by Ronald E. Riggio, Robert S. Feldman.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : Lawrence Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 302.222
ISBN: 0805843345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 47753 Định dạng: PDF
70 Japanese gestures no language communication
Tác giả: Aqui Hamiru,
Thông tin xuất bản: Tokyo : IBC Publishing , 2004
Ký hiệu phân loại: 302.222
ISBN: 1933330015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 149152 Định dạng: PDF
Body - Language - Communication : an international handbook on multimodality in human interaction
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin Boston : De Gruyter Mouton , 2013
Ký hiệu phân loại: 302.222
ISBN: 9783110300802
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 153904 Định dạng: PDF
Body language for dummies / by Elizabeth Kuhnke.
Tác giả: Kuhnke Elizabeth,
Thông tin xuất bản: Chichester UK : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 302.222
ISBN: 9780470512913
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 41233 Định dạng: PDF
Ngôn ngữ cơ thể : cẩm nang giải mã cử chỉ và điệu bộ = : Body Talk : a world guide to gestures
Tác giả: Morris Desmond,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2017
Ký hiệu phân loại: 302.222
ISBN: 9786049550324
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The secret language of symbols : a visual key to symbols and their meanings
Tác giả: Fontana David,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Chronicle Books , 1994
Ký hiệu phân loại: 302.222
ISBN: 0811804623
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 48471 Định dạng: PDF
Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics and Communication Science (HSK) 38/1
Tác giả: Müller Cornelia,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2013
Ký hiệu phân loại: 302.222
ISBN: 9783110261318
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Types of Nonverbal Communication
Tác giả: Jiang Xiaoming,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 302.222
ISBN: 9781839627057
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Đặc điểm của ngôn ngữ cử chỉ trong giao tiếp của người Việt hiện nay
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2021
Ký hiệu phân loại: 302.222
ISBN: 9786043085099
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục