Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 406 kết quả (0.609323 giây)
Tuned Out : Why Americans Under 40 Don't Follow the News
Tác giả: Mindich David T Z,
Thông tin xuất bản: : Oxford University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 302.23083
ISBN: 0195161416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17972 Định dạng: PDF
Introduction to mass communication : media literacy and culture
Tác giả: Baran Stanley J,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0072827580
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 10534 Định dạng: RAR
Why America’s top pundits are wrong : anthropologists talk back
Thông tin xuất bản: Berkeley : University of California Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0520243552
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 16191 Định dạng: PDF
Improvisational design
Tác giả: Ishizaki Suguru,
Thông tin xuất bản: : MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 302.2321
ISBN: 026209035X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 13147 Định dạng: PDF
You are being lied to : the disinformation guide to media distortion, historical whitewashes and cultural myths
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : The Disinformation Company , 2001
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0966410076
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 35372 Định dạng: PDF
Writing and the digital generation : essays on new media rhetoric
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Jefferson NC : McFarland Co , 2010
Ký hiệu phân loại: 302.23014
ISBN: 0786437200
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 35044 Định dạng: PDF
Necessary illusions : thought control in democratic societies
Tác giả: Chomsky Noam,
Thông tin xuất bản: London : Pluto , 1989
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0745303803
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 35517 Định dạng: PDF
Transnational television worldwide : towards a new media order
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 302.2345
ISBN: 1417583800
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 27901 Định dạng: PDF
Mass Media Research : An Introduction
Tác giả: Wimmer Roger D,
Thông tin xuất bản: Canada : Wadsworth Cengage Learning , 2004
Ký hiệu phân loại: 302.23072
ISBN: 9780534647186
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Quyền được nói : vai trò của Truyền thông đại chúng trong Phát triển kinh tế
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2006
Ký hiệu phân loại: 302.23
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục