Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.7117543 giây)
Mass Media Research : An Introduction
Tác giả: Wimmer Roger D,
Thông tin xuất bản: Canada : Wadsworth Cengage Learning , 2004
Ký hiệu phân loại: 302.23072
ISBN: 9780534647186
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Audience research methodologies : between innovation and consolidation
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 302.23072
ISBN: 0415827353 (hbk)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục