Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.4061682 giây)
Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out : Kids Living and Learning with New Media
Tác giả: Ito Mizuko,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 302.23108350973
ISBN: 9780262013369
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Living and Learning with New Media : Summary of Findings from the Digital Youth Project
Tác giả: Ito Mizuko,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 302.23108350973
ISBN: 9780262258937
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out : Kids Living and Learning with New Media
Tác giả: Ito Mizuko,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 302.23108350973
ISBN: 9780262354653
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hanging out, messing around, and geeking out : kids living and learning with new media
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 302.23108350973
ISBN: 0262013363
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Living and learning with new media : summary of findings from the digital youth project
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 302.23108350973
ISBN: 0262258935
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out : Kids Living and Learning with New Media
Tác giả: Ito Mizuko,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 302.23108350973
ISBN: 9780262518543
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục