Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 39 kết quả (0.6899874 giây)
Organizational theory, design, and change
Tác giả: Jones Gareth R,
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson , 2013
Ký hiệu phân loại: 302.3
ISBN: 9780273765608
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 149179 Định dạng: PDF
Multiactivity in social interaction : beyond multitasking
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 302.3
ISBN: 9789027212146
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 153959 Định dạng: PDF
The network turn : changing perspectives in the humanities
Tác giả: Ahnert Ruth,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 302.3
ISBN: 9781108791908 (paperback)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Collective Decision Making in Rural Japan
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 302.3
ISBN: 9780472901999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Off the Network
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 302.3
ISBN: 9780816684526
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Promesa recóndita
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO , 2017
Ký hiệu phân loại: 302.3
ISBN: 9789877224924
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Social Networks with Rich Edge Semantics
Tác giả: Zheng Quan,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 302.3
ISBN: 9781138032439
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Learning in Social Context: The Nature and Profit of Living in Groups for Development
Tác giả: Ildiko Kiraly,
Thông tin xuất bản: : Frontiers Media SA , 2017
Ký hiệu phân loại: 302.3
ISBN: 9782889451821
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Collective Decision Making in Rural Japan
Tác giả: Marshall Robert C,
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 302.3
ISBN: mpub.18687
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
What is Social Network Analysis?
Tác giả: John Scott,
Thông tin xuất bản: : Bloomsbury Academic , 2012
Ký hiệu phân loại: 302.3
ISBN: 9781849668187
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

Truy cập nhanh danh mục