Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 153 kết quả
Markets, mobs & mayhem : A modern look at the madness of crowds
Tác giả: Robert Menschel
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.3
 
Collaborative technologies and applications for interactive information design [electronic resource] : emerging trends i...
Tác giả: Kwong Bor Ng, Scott Rummler
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.30285
 
Bullying, suicide, and homicide : understanding, assessing, and preventing threats to self and others for victims of bul...
Tác giả: Butch Losey
Xuất bản: New York: Routledge, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.3
 
The art of community [electronic resource]
Tác giả: Jono Bacon
Xuất bản: Sl: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.30285
 
Twitter for dummies
Tác giả: Laura Fitton, Michael E Gruen, Leslie Poston
Xuất bản: : Wiley Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.30285
 
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành dịch vụ vận...
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Phan Ngọc Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  302.35
 
Giải pháp hoàn thiện văn hóa công ty đường ống Nam Côn Sơn Bà Rịa–Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015
Tác giả: Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Phú Tụ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  302.35
 
Negotiation games [electronic resource] : applying game theory to bargaining and arbitration
Tác giả: Steven J Brams
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.3015193
 
Social media for WordPress : beginner's guide : a quicker way to build communities, engage members, and promote your sit...
Tác giả: Michael Kühlmann
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.30285
 
Organizational behavior 1, Essential theories of motivation and leadership
Tác giả: John B Miner
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.35
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục