Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.3280412 giây)
Ethnographies of Waiting : Doubt, Hope and Uncertainty (Edition 1)
Tác giả: Bandak Andreas,
Thông tin xuất bản: : Routledge , 2020
Ký hiệu phân loại: 302.33
ISBN: 9781000183764
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Crowds : Ethnographic Encounters (Edition 1)
Tác giả: Steffen Megan,
Thông tin xuất bản: : Routledge , 2020
Ký hiệu phân loại: 302.33
ISBN: 9781000185157
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The crowd : a study of the popular mind
Tác giả: Le Bon Gustave,
Thông tin xuất bản: Mineola NY : Dover Publications , 2001
Ký hiệu phân loại: 302.33
ISBN: 0486419568
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 39799 Định dạng: PDF
Tâm lí học đám đông : Cùng Tâm lí đám đông và phân tích cái tôi của Sigmund Freud
Tác giả: Le Bon Gustave,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức , 2017
Ký hiệu phân loại: 302.33
ISBN: 9786049435584 :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Why does the other line always move faster? : the myths and misery, secrets and psychology of waiting in line
Tác giả: Andrews David,
Thông tin xuất bản: New York : Workman Publishing Company , 2015
Ký hiệu phân loại: 302.33
ISBN: 0761181229
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 138515 Định dạng: PDF
Ethnographies of Waiting : Doubt, Hope and Uncertainty
Tác giả: Janeja Manpreet K,
Ký hiệu phân loại: 302.33
ISBN: 9781003085317
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục