Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 48 kết quả (0.2999095 giây)
The Impact Challenge : Reframing Sustainability for Businesses
Tác giả: Falsarone Alessia,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 9781000562835
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Organizational Behaviour : An Experiential Approach
Tác giả: Osland Joyces S,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall PTR , 2000
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 0130308803
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Sao biển và nhện = : The starfish and the spider
Tác giả: Brafman Ori,
Thông tin xuất bản: H : Tri thức , 2010
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Data, Methods and Theory in the Organizational Sciences : A New Synthesis
Tác giả: Murphy Kevin,
Thông tin xuất bản: New York NY : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 9780367857646
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 13 Rebuilding Relationships between Data, Method, and Theories
Tác giả: Cucina Jeffrey M,
Thông tin xuất bản: Lodon New York : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 9780367857646
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Psychology of Silicon Valley : Ethical Threats and Emotional Unintelligence in the Tech Industry
Tác giả: Cook Katy,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 9783030273644
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A Closer Look at Organizational Culture in Action
Thông tin xuất bản: London : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 9781839625800
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Organizational Culture
Tác giả: Jolita Vveinhardt,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 9781789844504
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The courageous follower : standing up to & for our leaders
Tác giả: Chaleff Ira,
Thông tin xuất bản: San Francisco : BerrettKoehler , 2003
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 157675247X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 40176 Định dạng: CHM
Reason's neglect : rationality and organizing
Tác giả: Townley Barbara,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 0199298351
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 43726 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục