Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 54 kết quả (0.3437364 giây)
The Psychology of Silicon Valley : Ethical Threats and Emotional Unintelligence in the Tech Industry
Tác giả: Cook Katy,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 9783030273644
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Impact Challenge : Reframing Sustainability for Businesses
Tác giả: Falsarone Alessia,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 9781000562835
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Organizational Behaviour : An Experiential Approach
Tác giả: Osland Joyces S,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall PTR , 2000
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 0130308803
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Sao biển và nhện : Sức mạnh không thể ngăn cản nổi của cơ cấu phân quyền
Tác giả: Brafman Ori,
Thông tin xuất bản: H : Tri thức , 2010
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Organizing for Societal Grand Challenges
Tác giả: Gumusay Ali Aslan,
Thông tin xuất bản: Bingley : Emerald Publishing , 2022
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 9781839098291
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The emergence of organizations and markets
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Princeton : Princeton University Press , c2012
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 0691148678 (hbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The courageous follower : standing up to & for our leaders
Tác giả: Chaleff Ira,
Thông tin xuất bản: San Francisco : BerrettKoehler , 2003
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 157675247X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 40176 Định dạng: CHM
Reason's neglect : rationality and organizing
Tác giả: Townley Barbara,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 0199298351
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 43726 Định dạng: PDF
The manager's book of decencies : how small gestures build great companies
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Organizational Behavior : essentials
Tác giả: Mcshane Steven L,
Thông tin xuất bản: : McgrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 9780073255620
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục