Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 31 kết quả (0.3281631 giây)
Moths to the flame : the seductions of computer technology
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 303.4834
ISBN: 0262282119
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Moths to the flame : the seductions of computer technology
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 303.4834
ISBN: 0262282119
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Against Reduction : Designing a Human Future with Machines
Tác giả: Arista Noelani,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 303.4834
ISBN: 9780262367318
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Anti-computing : Dissent and the machine
Tác giả: Bassett Caroline,
Thông tin xuất bản: Manchester : Manchester University Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 303.4834
ISBN: 9780719083785
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Anti-computing : Dissent and the machine
Tác giả: Bassett Caroline,
Thông tin xuất bản: London UK : Manchester University Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 303.4834
ISBN: 9781526160720
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Natural-born cyborgs : minds, technologies, and the future of human intelligence
Tác giả: Clark Andy,
Ký hiệu phân loại: 303.4834
ISBN: 0195148665
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Digital aesthetics
Tác giả: Cubitt Sean,
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks Calif : SAGE , 1998
Ký hiệu phân loại: 303.4834
ISBN: 0761958991 (hbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
When things start to think
Thông tin xuất bản: New York : Henry Holt , 1999
Ký hiệu phân loại: 303.4834
ISBN: 0805058745 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Digital keywords : a vocabulary of information society and culture
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 303.4834
ISBN: 9780691167336 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Cybersecurity and human rights in the age of cyberveillance
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 303.4834
ISBN: 9781442260412 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục