Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 53 kết quả
The no-nonsense guide to world population
Tác giả: Vanessa Baird
Xuất bản: Oxford UK: New Internationalist, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  304.6
 
Những phát hiện chính sách và khuyến nghị chính sách : tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Tổng cục Thống kê, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  304.6
 
Key Findings and Policy Recommendations : Population and housing census 2009
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Tổng cục Thống kê, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  304.6
 
Key indicators : Population projection for Vietnam
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Tổng cục Thống kê, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  304.6
 
Dự báo dân số Việt Nam một số chỉ tiêu chủ yếu
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Tổng cục Thống kê, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  304.6
 
A history of infanticide in Britain, c. 1600 to the present
Tác giả: Anne-Marie Kilday
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  304.6
 
The escape from hunger and premature death, 1700-2100 : Europe, America, and the Third World
Tác giả: Robert William Fogel
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  304.6
 
Dân số - định cư, môi trường
Tác giả: Nguyễn Đình Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  304.6
 
Dân số việt nam qua các nghiên cứu xã hội học : tuyển tập một số công trình nguyên cứu gần đây . Tập 1
Tác giả: Nguyễn Hữu Minh
Xuất bản: H: Khoa học Xã hội, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  304.6
 
Dân số việt nam qua các nghiên cứu xã hội học : tuyển tập một số công trình nguyên cứu gần đây . Tập 2
Tác giả: Nguyễn Hữu Minh, Đặng Nguyên Anh, Vũ Mạnh Lợi
Xuất bản: H: Khoa học Xã hội, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  304.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục