Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 42 kết quả (0.0212167 giây)
Big business, poor peoples [electronic resource] : how transnational corporations damage the world's poor
Tác giả: John Madeley
London New York: Zed Books, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 305.569
 
Góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam từ thực trạng công nhân thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Đăng Thành
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 305.562
 
Untouchable freedom : a social history of a Dalit community
Tác giả: Vijay Prashad
New Delhi: Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 305.568
 
Disadvantage
Tác giả: Jonathan Wolff
Oxford New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 305.5601
 
Poverty and social exclusion in India.
Tác giả: 
Washington DC: World Bank, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 305.5690954
 
Respectability and the London poor, 1780-1870 : the value of virtue
Tác giả: Lynn MacKay
London: Pickering Chatto, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 305.56909421
 
British and foreign Aborigines' protection society.
Tác giả: 
London: Printed by J and C Adlard, 2013
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 305.569
 
Roma und Travellers : Identitäten im Wandel
Tác giả: Karl-Markus Gauß
Innsbruck: innsbruck university press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 305.568094
 
The poor in England 1700-1850: An economy of makeshifts
Tác giả: Alannah Tomkins
Manchester New York: Manchester University Press, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Rough Living : Surviving Violence and Homelessness
Tác giả: Catherine Robinson
Broadway: UTS ePRESS, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 305.5692
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục