Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Blue daughter of the Red Sea [electronic resource] : a memoir
Tác giả: Meti Birabiro
Xuất bản: Madison: University of Wisconsin Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.892
 
At the Edge of a Dream : The Story of Jewish Immigrants on New York's Lower East Side 1880-1920
Tác giả: Lawrence J Epstein
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  305.892
 
Jews and Judaism in modern China
Tác giả: M Avrum Ehrlich
Xuất bản: London New York: Routledge, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ddc:  305.892
 
Good neighbors, bad times : echoes of my father's German village
Tác giả: Mimi Schwartz
Xuất bản: Lincoln: University of Nebraska Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.892
 
The Shifting Boundaries of Prejudice : Antisemitism and Islamophobia in Contemporary Norway
Tác giả: Christhard Hoffmann, Vibeke Moe
Xuất bản: : Scandinavian University Press Universitetsforlaget, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.892
 
Exemplary Bodies
Tác giả:
Xuất bản: Brighton MA: Academic Studies Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.892
 
"Who Is A Jew?" : Reflections on History, Religion, and Culture
Tác giả: Leonard J GreenspoonLeonard J Greenspoon
Xuất bản: West Lafayette Indiana: Purdue University Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.892
 
Mixed Feelings : Tropes of Love in German Jewish Culture
Tác giả: Katja Garloff
Xuất bản: Ithaca New York: Cornell University Press and Cornell University Library, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.892
 
Wandering Jews : Global Jewish Migration
Tác giả: Lisa Ansell, Steven J Gold, Steven Joseph Ross
Xuất bản: West Lafayette Indiana: Purdue University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.892
 
The strangers we became : lessons in exile from one of Iraq's last Jews
Tác giả: Cynthia Kaplan Shamash
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.892
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục