Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.6340879 giây)
Encyclopedia of contemporary Chinese culture [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2005
Ký hiệu phân loại: 306.0951
ISBN: 0203645065
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 73614 Định dạng: PDF
New perspectives on the research of Chinese culture
Tác giả: Cheng Peikai,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2012
Ký hiệu phân loại: 306.0951
ISBN: 9789814021777
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 121883 Định dạng: PDF
New perspectives on the research of Chinese culture
Tác giả: Cheng Peikai,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2012
Ký hiệu phân loại: 306.0951
ISBN: 9789814021777
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 156956 Định dạng: PDF
People's livelihood in contemporary China : changes, challenges and prospects
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Singapre Hackensack NJ : World Scientific , 2014
Ký hiệu phân loại: 306.0951
ISBN: 9789814522250
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 156966 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục