Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 144 kết quả (0.7343839 giây)
Eavesdropping : an intimate history
Tác giả: Locke John L,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 306.44
ISBN: 0199236135
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 34804 Định dạng: PDF
Những bài học thế kỷ 21
Tác giả: Hoàng Minh Anh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên , 2009
Ký hiệu phân loại: 306.44
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Ngôn ngữ văn hóa Thăng Long Hà Nội 1000 năm
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 306.44
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Language and society in Japan
Tác giả: Gottlieb Nanette,
Thông tin xuất bản: New York NY : Cambridge University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 306.44
ISBN: 0521532841
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 95034 Định dạng: PDF
Speaking like a state : language and nationalism in Pakistan
Tác giả: Ayres Alyssa,
Ký hiệu phân loại: 306.44095491
ISBN: 0521519314
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 112456 Định dạng: PDF
Sociolinguistics and Language Teaching
Tác giả: McKay Sadra Lee,
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 306.44
ISBN: 0521484340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 109443 Định dạng: PDF
An introduction to sociolinguistics
Tác giả: Wardhaugh Ronald,
Thông tin xuất bản: USA : Blackwell , 2006
Ký hiệu phân loại: 306.44
ISBN: 9781405135597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 109444 Định dạng: PDF
Society and discourse : how social contexts influence text and talk
Tác giả: Dijk Teun A van,
Ký hiệu phân loại: 306.44
ISBN: 0521516900
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 99052 Định dạng: PDF
Language and national identity in Africa
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 306.44
ISBN: 0199286744
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71681 Định dạng: PDF
Verbal hygiene [elektronisk ressurs]
Tác giả: Cameron Deborah,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 1995
Ký hiệu phân loại: 306.44
ISBN: 0203991699
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71995 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục