Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.0199975 giây)
Design first : design-based planning for communities
Tác giả: David Walters
Oxford: Architectural, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 307.1
 
Chiến lược phát triển đô thị : đối mặt với những thách thức về đô thị hóa nhanh chóng và chuyển đổi sang nền kinh tế thị...
Tác giả: Alan Coulthart
Hà Nội: Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 307.1
 
Governing sustainable cities
Tác giả: Christina Evans
London: Earthscan, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 307.1
 
Yard, Street, Park : The design of suburban open space
Tác giả: Cynthia L Girling
New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 307.1
 
Participatory development in Kenya
Tác giả: Josephine Syokau Mwanzia
Burlington VT: Ashgate, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 307.1
 
Africa's cities : Opening doors to the world
Tác giả: Somik V Lall
Washington DC: World Bank Publications, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 307.1
 
Cities of tomorrow : an intellectual history of urban planning and design since 1880
Tác giả: Peter Hall
Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 307.1
 
Planning cities for the future : the successes and failures of urban economic strategies in Europe
Tác giả: Peter Karl Kresl
Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 307.1
 
Social town planning
Tác giả: 
London New York: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 307.1
 
The network society : a new context for planning?
Tác giả: 
London New York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 307.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục