Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.8280524 giây)
Política de unidad en la izquierda chilena 1956-1970
Thông tin xuất bản: Mexico : Colegio de Mexico , 1973
Ký hiệu phân loại: 324.283
ISBN: 6076285354
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Política de unidad en la izquierda chilena 1956-1970
Thông tin xuất bản: Mexico : Colegio de Mexico , 1973
Ký hiệu phân loại: 324.283
ISBN: 9786076285350
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Rethinking party systems in the third wave of democratization : the case of Brazil
Tác giả: Mainwaring Scott,
Ký hiệu phân loại: 324.281009048
ISBN: 0804730571 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Crisis civilizatoria : Experiencias de los gobiernos progresistas y debates en la izquierda latinoamericana
Tác giả: Lander Edgardo,
Thông tin xuất bản: Berlin : transcript Verlag , 2020
Ký hiệu phân loại: 324.2807
ISBN: 9783839448892
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
El Partido Comunista de Chile, 1922-1947
Tác giả: Barnard Andrew,
Thông tin xuất bản: Santiago de Chile : Ariadna Ediciones , 2017
Ký hiệu phân loại: 324.283075
ISBN: 9789568416560
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
El Partido Comunista de Chile y la vía al socialismo
Tác giả: Furci Carmelo,
Thông tin xuất bản: : Ariadna Ediciones , 2008
Ký hiệu phân loại: 324.283075
ISBN: 9789568416119
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục