Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
International relations : a European perspective
Tác giả: Telò Mario
Xuất bản: Farnham England Burlington VT: Ashgate, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.101
 
Hiểu thế giới các mối quan hệ quốc tế = : Comprendre le monde
Tác giả: Pascal Boniface, Ngô Hữu Long
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327.101
 
Beyond the ivory tower : international relations theory and the issue of policy relevance
Tác giả: Joseph Lepgold, Miroslav Nincic
Xuất bản: New York: Columbia University Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.101
 
Fifty key thinkers in international relations [electronic resource]
Tác giả: Martin Griffiths
Xuất bản: London: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.101
 
International legitimacy and world society
Tác giả: Ian Clark
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.101
 
Political thought and international relations : variations on a realist theme
Tác giả: Duncan Bell
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.101
 
National responsibility and global justice
Tác giả: David Miller
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.101
 
European Variations as a Key to Cooperation [electronic resource]
Tác giả: Ernst Hirsch Ballin, Emina Ćerimović, Huub Dijstelbloem, Mathieu Segers
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  327.101
 
A Buddhist Approach to International Relations [electronic resource] : Radical Interdependence
Tác giả: William J Long
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  327.101
 
Psychology and constructivism in international relations : an ideational alliance
Tác giả: Paul Kowert, Vaughn P Shannon
Xuất bản: Ann Arbor Mich: University of Michigan Press, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.101
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục