Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 250 kết quả (0.6400049 giây)
Liberal Democracy : Prosperity through Freedom
Tác giả: Meyer Max,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 330.01
ISBN: 9783030474089
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Modelling our Changing World
Tác giả: Castle Jennifer L,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2019
Ký hiệu phân loại: 330.015195
ISBN: 9783030214326
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Bayesian Econometrics
Tác giả: Bernardi Mauro,
Ký hiệu phân loại: 330.01519542
ISBN: 9783039437856
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Machine Vision : Applications and Systems
Tác giả: Solari Fabio,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 330.018
ISBN: 9789535103738
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Organic Food and Agriculture : New Trends and Developments in the Social Sciences
Tác giả: Reed Matthew,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 330.0182
ISBN: 9789533077642
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Economic perspectives : Biotechnology ...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : United State information Agegcy , 1999
Ký hiệu phân loại: 330.011273
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Economic perspectives : corruption and development.
Thông tin xuất bản: USA : United State information Agegcy , 1999
Ký hiệu phân loại: 330.011273
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Kinh tế lượng : Bài giảng & Bài tập
Ký hiệu phân loại: 330.015195
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh tế lượng
Tác giả: Vũ Thiếu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 330.015195
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Các phương pháp phân tích và dự báo trong kinh tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2002
Ký hiệu phân loại: 330.0112
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục