Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.1406348 giây)
Giáo trình phương pháp & phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế
Ký hiệu phân loại: 330.072
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Phương pháp nghiên cứu kinh tế kiến thức cơ bản
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2014
Ký hiệu phân loại: 330.072
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 330.072
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 192611 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục