Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.3499978 giây)
Jean-Baptiste Say and the Classical Canon in Economics
Tác giả: Hollander Samuel,
Ký hiệu phân loại: 330.153
ISBN: 9780203022283
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Classical Economics and Modern Theory
Tác giả: Kurz Heinz D,
Ký hiệu phân loại: 330.153
ISBN: 9780203987865
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The invention of capitalism : classical political economy and the secret history of primitive accumulation
Tác giả: Perelman Michael,
Thông tin xuất bản: Durham NC : Duke University Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 330.153
ISBN: 0822324547
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 46790 Định dạng: PDF
Lý thuyết giá cả và sự vận dụng
Tác giả: Hirshleifer Jack,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1996
Ký hiệu phân loại: 330.153
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Who's Afraid Of Adam Smith? : How The Market Got Its Soul
Tác giả: Dougherty Peter J,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley John Sons Incorporated , 2007
Ký hiệu phân loại: 330.153
ISBN: 9780471720904
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Topics in Classical Micro- and Macroeconomics [electronic resource] : Elements of a Critique of Neoricardian Theory
Tác giả: Flaschel Peter,
Ký hiệu phân loại: 330.153
ISBN: 9783642003240
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 42082 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục