Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 341 kết quả (0.3999977 giây)
The Economy as a Complex Spatial System: Macro, Meso and Micro Perspectives
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 9783319656267
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Địa lý kinh tế học
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2000
Ký hiệu phân loại: 330.9
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1315 Định dạng: PDF
Liên kết kinh tế Asean vấn đề và triển vọng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế Giới , 2005
Ký hiệu phân loại: 330.9
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Spanish Economic Growth, 1850-2015
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 9783319580425
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Socialism, Capitalism and Alternatives : Area Studies and Global Theories
Tác giả: Duncan Peter J S,
Thông tin xuất bản: London : UCL Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 9781787353831
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Economy of Communist China, 1949-1969
Tác giả: Cheng Chuyuan,
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 9780472038398
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Socialism, Capitalism and Alternatives : Area Studies and Global Theories
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : UCL Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 1787353826
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Spationomy : Spatial Exploration of Economic Data and Methods of Interdisciplinary Analytics
Tác giả: Paszto Vit,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 9783030266264
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The return of depression economics and the crisis of 2008
Tác giả: Krugman Paul R,
Thông tin xuất bản: New York : WW Norton Company , 2009
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 0393071014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 30521 Định dạng: PDF
Insights into the global financial crisis
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 1934667277
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 50658 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục