Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 55 kết quả
First steps in economic indicators
Tác giả: Peter Temple
Xuất bản: Boston Mass: Financial Times Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
Geography and economy : three lectures
Tác giả: Allen John Scott
Xuất bản: Oxford Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
World Economic Situation and Prospects 2006
Tác giả:
Xuất bản: : United Nations Publications, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
Handbook of the history of economic thought : insights on the founders of modern economics
Tác giả: Jürgen G Backhaus
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
Địa lý kinh tế học
Tác giả: Nguyễn Đức Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
Liên kết kinh tế Asean vấn đề và triển vọng
Tác giả: Trần Đình Thiên
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.9
 
The return of depression economics and the crisis of 2008
Tác giả: Paul R Krugman
Xuất bản: New York: WW Norton Company, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
Insights into the global financial crisis
Tác giả: Laurence B Siegel, Rodney N Sullivan
Xuất bản: Charlottesville Va: Research Foundation of CFA Institute, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
Global economic prospects : managing the next wave of globalization, 2007
Tác giả: Richard S Newfarmer
Xuất bản: Washington DC: International Bank for Reconstruction and DevelopmentThe World Bank, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
2009 Information and communications for development : extending reach and increasing impact
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục