Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.7200517 giây)
Optimizing the German Workforce : Labor Administration from Bismarck to the Economic Miracle
Tác giả: Meskill David,
Thông tin xuất bản: : Berghahn Books , 2010
Ký hiệu phân loại: 331.110943
ISBN: 9781785336645
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Optimizing the German Workforce
Tác giả: Meskill David,
Thông tin xuất bản: New York : Berghahn Books , 2010
Ký hiệu phân loại: 331.110943
ISBN: 9781785336645
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Optimizing the German Workforce : Labor Administration from Bismarck to the Economic Miracle
Tác giả: Meskill David,
Thông tin xuất bản: : Berghahn Books , 2010
Ký hiệu phân loại: 331.110943
ISBN: 9781785336645
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục