Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.0099516 giây)
E-banking management : issues, solutions, and strategies
Tác giả: Mahmood Shah
Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332.10285
 
Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử (E-Banking) tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - Techcom...
Tác giả: Phan Sĩ Thắng Lợi
TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc: 332.10285
 
The factors effecting decision to use electronic banking services of the retail customers at joint stock commercial bank...
Tác giả: Truong Hoang Viet Nguyen
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 332.10285
 
Factors affecting extent of computer use at agribank Binh Thuan
Tác giả: Van Vuong Nguyen
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 332.10285
 
Hệ thống thông tin ngân hàng
Tác giả: Phùng Hữu Hạnh
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 332.10285
 
Internet banking adoption in Vietnam
Tác giả: Thi Hong Chau Ngo
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 332.10285
 
Factors effecting the use of internet banking in BIDV HCMC
Tác giả: Thi Thu Hanh Le
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 332.10285
 
An Analysis of mobile banking acceptance by Vietnamese customers
Tác giả: Thao Hien Ly
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 332.10285
 
Data Analytics and Digital Financial Services : Handbook
Tác giả: 
: MasterCard Foundation, 2017
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 332.10285
 
Hệ thống thông tin ngân hàng
Tác giả: Phùng Hữu Hạnh
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 332.10285
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục