Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 52 kết quả (0.8399065 giây)
Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng TMCP An Bình PGD Nguyễn Tri Phương
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại : lý thuyết, bài tập & bài giải (dành cho sinh viên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng chứ...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động Xã Hội , 2012
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại = : Commercial banking
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê , 2008
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 72656 Định dạng: PDF
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại : Lý thuyết, bài tập & bài giải (dành cho sinh viên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng chứ...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động Xã Hội , 2014
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 92467 Định dạng: PDF
Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 95130 Định dạng: PDF
Nâng cao năng lực cạnh tranh về dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại cổ phần dịch vụ Á Châu tại khu vực TP.HCM
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 100016 Định dạng: PDF
Hướng dẫn thực hành tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng thương mại : dành cho sinh viên chuyên ngành tài chính,ngân...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2014
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Sa Đéc
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 99416 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục