Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.1400484 giây)
Financial instrument pricing using C++
Tác giả: Duffy Daniel,
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 332.60285
ISBN: 0470855096
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 8075 Định dạng: CHM
Optimal Portfolio Modeling : Models to Maximize Return and Control Risk in Excel
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2008
Ký hiệu phân loại: 332.60285
ISBN: 9780470117668
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 22600 Định dạng: ISO
Modeling Maximum Trading Profits with C++ : New Trading and Money Management Concepts
Tác giả: Salov Valerii,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 332.60285
ISBN: 9780470086230
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 22601 Định dạng: RAR
Practical .NET for financial markets [electronic resource]
Tác giả: Shetty Yogesh,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2006
Ký hiệu phân loại: 332.60285
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 31247 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục