Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 66 kết quả (0.0156263 giây)
Dự báo thanh khoản nhóm cổ phiếu chế biến thủy sản trong thị trường chứng khoán Việt Nam (sàn giao dịch Tp. HCM)
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 332.632
 
Khắc phục rủi ro của nhà đầu tư cá nhân tại thị trường chứng khoán Việt Nam (sàn giao dịch Tp. HCM)
Tác giả: Phan Văn Tân
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 332.632
 
All about market timing [electronic resource] : the easy way to get started
Tác giả: Leslie N Masonson
New York: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332.632
 
Trend Forecasting with Technical Analysis
Tác giả: Louis B Mendelsohn
: Marketplace Books, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332.632
 
Charting Made Easy
Tác giả: John J Murphy
: Marketplace Books Inc, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332.632
 
Value investing for dummies
Tác giả: Peter J Sander
Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332.632
 
Đầu tư chứng khoán : căn bản đến kỹ thuật lướt sóng
Tác giả: 
Hà Nội: Thanh niên, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 332.632
 
Introduction to the economics and mathematics of financial markets
Tác giả: Jakša Cvitanić
Cambridge Mass: MIT Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332.632
 
Phân tích và đầu tư chứng khoán
Tác giả: 
Hà Nội: Thống Kê, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 332.632
 
Nghiệp vụ kinh doanh và đầu tư chứng khoán : dành cho sinh viên chuyên ngành tài chính, ngân hàng, chứng khoán
Tác giả: Nguyễn Minh Kiều
Hà Nội: Thống Kê, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 332.632
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục