Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.0156246 giây)
Why stock markets crash : critical events in complex financial systems
Tác giả: Didier Sornette
Princeton NJ: Princeton University Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332.63222
 
Encyclopedia of chart patterns
Tác giả: Thomas N Bulkowski
Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332.63222
 
Market timing for dummies
Tác giả: Joe Joe Duarte
Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332.63222
 
Bollinger on Bollinger bands
Tác giả: John Bollinger
New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332.63222
 
Equity shares, preferred shares and stock market indices
Tác giả: Sunil K Parameswaran
New Delhi: Tata McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 332.63222
 
Các yếu tố tác động đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Bùi Như Quỳnh
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 332.63222
 
Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến giá chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Quý Long
TpHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 332.63222
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các công ty xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán TP. HCM
Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vi
TpHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 332.63222
 
Market liquidity : asset pricing, risk, and crises
Tác giả: 
Cambridge: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332.63222
 
1

Truy cập nhanh danh mục