Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 85 kết quả
Introduction to project finance
Tác giả: Andrew Fight
Xuất bản: Boston MA: Elsevier, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.673
 
Thực trạng và giải pháp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh Bình Dương
Tác giả: Đào Quốc Khởi, Hà Nam Khánh Giao
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  332.673
 
Investing from the top down [electronic resource] : a macro approach to capital markets
Tác giả: Anthony Crescenzi
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.678
 
Value investing today [electronic resource]
Tác giả: Charles H Brandes
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.678
 
Investing in Shares For Dummies [electronic resource]
Tác giả: David Stevenson, Paul Mladjenovic
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.678
 
An Economic Analysis of Bilateral Investment Treaties elektronisk ressurs
Tác giả: Jan Peter Sasse
Xuất bản: Wiesbaden: Gabler, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.673
 
Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tác giả: Võ Thanh Thu, Ngô Thị Ngọc Huyền
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.673
 
Một số nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư của tỉnh Ninh Thuận
Tác giả: Nguyễn Đào Thị Mai Trinh, Nguyễn Phú Tụ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.67222
 
Các giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản
Tác giả: Nguyễn Đan Thơ, Hồ Ngọc Minh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  332.673
 
Đánh giá khung tài trợ cho cơ sở hạ tầng địa phương ở Việt Nam : báo cáo cuối cùng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Ngân hàng thế giới, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.67309597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục