Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2859517 giây)
The Handbook for Investment Committee Members : how to make prudent investments for your organization
Tác giả: Russell L Olson,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, Wiley
Ký hiệu phân loại: 332.67253
ISBN: 9780471719786
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 22683 Năm XB: 2005 File: PDF
Treynor on institutional investing
Tác giả: Treynor Jack L,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, J Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 332.67253
ISBN: 047011875X (cloth)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 24311 Năm XB: 2008
1

Truy cập nhanh danh mục