Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 34 kết quả (0.3125003 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:332.673
Đầu tư quốc tế
Tác giả: Phùng Xuân Nhạ
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1648 Năm XB: 2001 File: PDF
Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Tác giả: Đinh Trọng Thịnh
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 12773 Năm XB: 2006
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghệ cao TP.HCM(2008-2020)
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Ngoại thương
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28738 Năm XB: 2010 File: PDF
The effectiveness of promotion agencies at attracting foreign investment
Tác giả: Morisset Jacques
Thông tin xuất bản: nt :World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 0821356062
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12042 Năm XB: 2004 File: PDF
Private capital flows to developing countries
Tác giả: World Bank
Thông tin xuất bản: USA :Oxford University Press for the World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 0195211162
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10545 Năm XB: 1997
Thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài sau khi Việt Nam gia nhập WTO kết quả điều tra 140 doanh nghiệp có vốn đầu tư nướ...
Tác giả: Đinh Văn Ân
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao Động
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19535 Năm XB: 2008
From Wall Street to the Great Wall
Tác giả: Worrall Jonathan
Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & Sons Inc
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 9780470109113
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 23269 Năm XB: 2007
Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước Asean và bài học cho Việt Nam
Tác giả: Võ Văn Cang
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Ngoại thương
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28726 Năm XB: 2010 File: PDF
Khai thác và quản lý các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Thành Phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Viện Phát triển Bền vững Vùng Nam Bộ
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25242 Năm XB: 2009 File: PDF
Theo dõi và đánh giá dự án ODA.
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 25219 Năm XB: 2008 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục