Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Introduction to project finance
Tác giả: Andrew Fight
Xuất bản: Boston MA: Elsevier, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.673
 
Thực trạng và giải pháp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh Bình Dương
Tác giả: Đào Quốc Khởi, Hà Nam Khánh Giao
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  332.673
 
An Economic Analysis of Bilateral Investment Treaties elektronisk ressurs
Tác giả: Jan Peter Sasse
Xuất bản: Wiesbaden: Gabler, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.673
 
Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tác giả: Võ Thanh Thu, Ngô Thị Ngọc Huyền
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.673
 
Các giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản
Tác giả: Nguyễn Đan Thơ, Hồ Ngọc Minh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  332.673
 
Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Tác giả: Đinh Trọng Thịnh
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.673
 
Private capital flows to developing countries : the road to financial integration
Tác giả: Bank World
Xuất bản: USA: Oxford University Press for the World Bank, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.673
 
The effectiveness of promotion agencies at attracting foreign investment
Tác giả: Jacques Morisset
Xuất bản: nt: World Bank, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  332.673
 
Thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài sau khi Việt Nam gia nhập WTO kết quả điều tra 140 doanh nghiệp có vốn đầu tư nướ...
Tác giả: Đinh Văn Ân, Nguyễn Thị Tuệ Anh
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.673
 
Đầu tư quốc tế
Tác giả: Phùng Xuân Nhạ
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.673
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục