Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2737 kết quả
The econometrics of energy systems
Tác giả:
Xuất bản: Basingstoke England New York: Palgrave Macmillan, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79015195
 
Systems science and modeling for ecological economics
Tác giả: Alexey Voinov
Xuất bản: Amsterdam London: Elsevier Academic Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7015118
 
Giải phóng giá trị đất đai để cung cấp tài chính cho cơ sở hạ tầng đô thị
Tác giả: George E Peterson
Xuất bản: Hà Nội: Ngân hàng thế giới, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.16
 
Projected costs of generating electricity 2010 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Paris: International Energy Agency Nuclear Energy Agency Organisation for Economic Cooperation and Development, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
Wind power basics [electronic resource]
Tác giả: Daniel D Chiras, Mick Sagrillo, Ian Woofenden
Xuất bản: Gabriola Island BC Canada: New Society Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.92
 
The Nuclear Imperative [electronic resource] : A Critical Look at the Approaching Energy Crisis
Tác giả: Jeff W Eerkens
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7924
 
Encyclopedia of biodiversity
Tác giả: Simon A Levin
Xuất bản: San Diego Calif: Academic Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.9503
 
Pipe dreams : greed, ego, and the death of Enron
Tác giả: Robert Bryce
Xuất bản: New York: PublicAffairs, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
World Energy Outlook 2010 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.790112
 
International handbook on the economics of energy
Tác giả: Joanne Evans, Lester C Hunt
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục