Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 51 kết quả
Towards environmental innovation systems
Tác giả: Jens Hemmelskamp, Matthias Weber
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.72
 
Xây dựng quy trình cấp nhãn sinh thái cho sản phẩm ngành cao su Việt Nam
Tác giả: Vũ Đức Tiến, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.72
 
The Permaculture Way
Tác giả: Graham Bell
Xuất bản: : Thorsons Pub, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.72
 
Environmental economics
Tác giả: Hans Wiesmeth
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.72
 
Kinh tế học môi trường
Tác giả: Philippe Bontems, Gilles Rotillon
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.72
 
Giáo trình kinh tế môi trường
Tác giả: Hoàng Xuân Cơ
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  333.72
 
Gíao trình kinh tế chất thải
Tác giả: Nguyễn Đình Chương
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  333.72
 
Hỏi- đáp về môi trường
Tác giả: Cục Môi trường
Xuất bản: Hà Nội: Cục Môi Trường, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.72
 
Hands-on environmentalism
Tác giả: Brent M Haglund, Thomas W Still
Xuất bản: San Francisco Calif: Encounter Book, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.72
 
Kinh tế môi trường
Tác giả: Dương Thị Bích Huệ
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  333.72
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục