Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 79 kết quả
Экологической безопасности морских портов = ecological safety of seaports
Tác giả: Bolnokin VE, NN Hue, Strogonov VI
Xuất bản: : , 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.784
 
Beyond naturalness : rethinking park and wilderness stewardship in an era of rapid change
Tác giả: David N Cole, Laurie Yung
Xuất bản: USA: Island Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.78
 
Return of the wild
Tác giả: Ted Kerasote
Xuất bản: Washington: Island Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.7820973
 
The wilderness from Chamberlain Farm
Tác giả: Dean B Bennett
Xuất bản: Washington: Island Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
 
Protected Area Governance and Management
Tác giả: Graeme Worboys L, Sue Feary, Ashish Kothari, Michael Lockwood, Ian Pulsford
Xuất bản: Canberra ACT Australia: ANU Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333.78216
 
Der Biosphärenpark als regionales Leitinstrument. Das Große Walsertal im Spiegel der Nutzer
Tác giả: Martin Coy, Norbert Weixlbaumer
Xuất bản: Innsbruck: innsbruck university press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
 
Bước phát triển của công viên văn hóa Đầm Sen trong năm 2018 : Bài tham luận
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  333.783
 
Biomaterials in Regenerative Medicine
Tác giả: Leszek A Dobrzański
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.78
 
Honey Analysis
Tác giả: Vagner de Alencar Arnaut de Toledo
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.78
 
Excitons
Tác giả: Sergei L Pyshkin
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.780973
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục