Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 50 kết quả
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.4
 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin
Tác giả: Hồ Trọng Viện, Hà Huyền Hoài Vân, Nguyễn Minh Trí
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  335.4
 
Gíao trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.4
 
Marx's capital
Tác giả: Ben Fine, Alfredo Saad-Filho
Xuất bản: London Sterling Va: Pluto Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  335.4
 
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành...
Tác giả: Đào Phương Liên, Đoàn Đức Hiếu, Dương Văn Duyên, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Viết Thông, Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh, Trần Hùng, Vũ Tình
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  335.4
 
Tài liệu hướng dẫn ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Học phần II
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.4
 
Lịch sử Chủ nghĩa Mác . Tập 1 - Sự hình thành và cơ sở của Chủ nghĩa Mác : Sách tham khảo
Tác giả: Lê Cự Lộc, Trần Khang
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.4
 
Lịch sử Chủ nghĩa Mác : T.2 - Sự phát triển Chủ nghĩa Mác trong thời kỳ đầu của Chủ nghĩa tư bản độc quyền : Sách tham k...
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.4
 
Lịch sử Chủ nghĩa Mác : T.3 - Sự phát triển Chủ nghĩa Mác trong thời kỳ thắng lợi chủa Chủ nghĩa xã hội : Sách tham khảo
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.4
 
Lịch sử Chủ nghĩa Mác : T.4 - Sự phát triển Chủ nghĩa Mác trong thời kỳ hiện nay : Sách tham khảo
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục