Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 237 kết quả (0.0200002 giây)
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo
Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 335.43
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo
Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 335.43
 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tập 1
Tác giả: Phan Trọng Kỳ
TPHCM: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.43
 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tập 2
Tác giả: Phan Trọng Kỳ
TPHCM: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.43
 
Tìm hiểu môn học kinh tế chính trị Mác - Lênin : dưới dạng hỏi đáp
Tác giả: Vũ Văn Phúc
Hà Nội: Lý luận Chính trị, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.43
 
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tác giả: 
Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.4
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo
Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2002
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 335.43
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Tác giả: 
Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 335.43
 
Hướng dẫn học môn kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tác giả: Pham Quang Tuấn
Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 335.43
 
Marx : a very short introduction
Tác giả: Peter Singer
Oxford New York: Oxford University Press, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 335.4092
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục