Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.1718876 giây)
Karl Marx [electronic resources] : His Life and Environment
Tác giả: Berlin Isaiah,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 335.4092
ISBN: 9780195103267
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 43238 Định dạng: PDF
Marx : a very short introduction
Tác giả: Singer Peter,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 335.4092
ISBN: 0192854054
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65094 Định dạng: PDF
Marx, 200 años
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Ciudad de Buenos Aires Argentina : CLACSO , 2020
Ký hiệu phân loại: 335.4092
ISBN: 9789877226126
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục