Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3599505 giây)
Antonio Gramsci : beyond Marxism and postmodernism
Tác giả: Holub Renate,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 1992
Ký hiệu phân loại: 335.43092
ISBN: 0415021081
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 43038 Định dạng: PDF
Champagne and Meatballs elektronisk ressurs
Tác giả: Whyte Bert,
Thông tin xuất bản: Edmonton : Athabasca University Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 335.43092
ISBN: 9781926836096
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 86678 Định dạng: PDF
Champagne and Meatballs: Adventures of a Canadian Communist
Tác giả: Bert Whyte,
Thông tin xuất bản: Edmonton AB : Athabasca University Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 335.43092
ISBN: 9781926836089
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục