Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.4111191 giây)
Labor and the Chinese Revolution : Class Strategies and Contradictions of Chinese Communism, 1928-1948
Tác giả: Thomas S Bernard,
Ký hiệu phân loại: 335.430951
ISBN: 9780472038411
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Labor and the Chinese Revolution
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 1983
Ký hiệu phân loại: 335.430951
ISBN: 9780472902248
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục